Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο
"360 Μοιρών
Feedback"

για τους φοιτητές του Executive MBA


α. Ιδιότητα Αξιολογητή:

Ο ίδιος
Συνεργάτης στην εργασία
Συνάδελφος στο Executive MBA

b. Φοιτητής για τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση (με κεφαλαία ελληνικά γράμματα):

Επώνυμο:
Όνομα:


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ
1 2 3 4 5
1. Αντιλαμβάνεται το «δέντρο και το δάσος» αποτελεσματικά
2. Εντοπίζει τα αίτια των προβλημάτων και δεν μένει στα συμπτώματα
3. Έχει πρωτότυπες ιδέες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων – «σκέφτεται έξω από το κουτί»
4. Δίνει πρακτικές λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα
5. Αντιμετωπίζει τα προβλήματα πριν συμβούν
6. Αναπτύσσει δράση για να επιτύχει πράγματα που ξεπερνούν τις προσδοκίες των άλλων
7. Προνοεί τα ενδιαφέροντα / ανάγκες, τα συναισθήματα και τις επιδράσεις των άλλων και τις αντιμετωπίζει
8. Αντιλαμβάνεται και χειρίζεται αποτελεσματικά τα ποσοτικά δεδομένα (αριθμούς)
9. Προσαρμόζεται εύκολα στις νέες ή διαφορετικές καταστάσεις / συνθήκες
10. Εστιάζει όλες τις ενέργειες του στην υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων / αποτελεσμάτων.
11.Έχει ισχυρή θέληση να επιτυγχάνει εξαιρετικές επιδόσεις ανεξαρτήτως δυσκολιών
12. Αισθάνεται προσωπική ευθύνη για την υλοποίηση των στόχων που του ανατίθενται
13. Αναζητά συστηματικά νέες ιδέες και λύσεις
14. Εκφράζει με άνεση τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τις ιδέες και τις γνώμες του και τις υποστηρίζει με σθένος
15. Είναι συνεπής, τηρεί τις υποσχέσεις του, λέει ό,τι εννοεί και εννοεί ό,τι λέει.
16. Κατανοεί τα συναισθήματά του (θυμός, φόβος, άγχος, κλπ) και τα χειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο.
17. Κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται άνετα όταν επικοινωνούν μαζί του.
18. Αναλαμβάνει πάντα τις ευθύνες του, αναγνωρίζει και ζητάει συγγνώμη για τα λάθη και τις αποτυχίες του.
19. Είναι καλός παίκτης ομάδας – συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους άλλους
20. Βιώνει μαθησιακά την κάθε εμπειρία, επιτυχία, αποτυχία, λάθος
21. Μεταδίδει στους συνεργάτες του με σαφήνεια αυτό που θέλει να τους πει.
22. Κατανοεί τις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των μερών που συνθέτουν μια ολότητα
23. Όταν πρόκειται να πάρει μια απόφαση αξιολογεί περισσότερες εναλλακτικές
24. Κατανοεί τους κανόνες του παιχνιδιού, τις κινήσεις των παικτών και βρίσκει λύσεις για να κερδίζει
25. Σκέφτεται μακροπρόθεσμα – εστίαση στο μέλλον
26. Πρόθυμα αναλαμβάνει εργασίες πέραν αυτών που του έχουν ανατεθεί επισήμως
27. Με λογικά επιχειρήματα και τις σωστές ερωτήσεις πείθει τους άλλους
28. Χρησιμοποιεί στατιστικές μεθόδους για να αναλύσει και να κατανοήσει την ουσία των «αριθμών»
29. Είναι ανοικτός στις αλλαγές
30. Επιτυγχάνει αποτελέσματα με τις μικρότερες δυνατές θυσίες (χρόνοι, πόροι, κόστος)
31. Πιστεύει και κάνει πράξη «το καλό δεν είναι ποτέ αρκετό (good enough never is)»
32. Όταν εργάζεται σε ομάδα, αισθάνεται συνολικά την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων της
33. Δεν φοβάται να θυσιάζει τη σιγουριά του σήμερα για ένα καλλίτερο αύριο
34. Γνωρίζει καλά τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τα ασθενή σημεία του εαυτού του.
35. Τηρεί τις αξίες και τα πιστεύω του στην πράξη.
36.Η συμπεριφορά προς τους συνεργάτες του είναι ευγενική, προσιτή, ευχάριστη και ανθρώπινη.
37. Δεν του αρέσουν οι κολακείες και να επιδεικνύεται
38. Η συμπεριφορά του προς τους άλλους στηρίζεται στη λογική «κερδίζω – κερδίζεις»
39. Αναζητά συστηματικά feedback (για το πώς τον βλέπουν οι άλλοι) για να βελτιώνεται
40. Ακούει τους άλλους με προσοχή.
41. Όταν αναλύει ένα ζήτημα λαμβάνει υπόψη του το πλαίσιο / περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτό λαμβάνει χώρα.
42. Όταν πρόκειται να αποφασίσει ορίζει σωστά το πρόβλημα κατανοώντας τα αίτια, τους στόχους και τους περιορισμούς
43. Ενθαρρύνει τους συνεργάτες του να αναζητούν νέες ιδέες και λύσεις
44. Αναζητά ευκαιρίες και τις αξιοποιεί
45. Αντιλαμβάνονται έγκαιρα τις αναδυόμενες τάσεις εξέλιξης (ασθενή σημάδια) και αναζητεί τις ευκαιρίες που αυτές συνεπάγονται
46. Κάνει πράγματα που συμβάλλουν στους στόχους της ομάδας χωρίς να του έχουν ζητηθεί
47. Βρίσκει λύσεις που συνθέτουν τις διαφορετικές ή αντιφατικές προτάσεις των άλλων
48. Εκτιμά ποσοτικά τις συνέπειες / αποτελέσματα των αποφάσεων / λύσεων και ενεργειών
49. Όταν χρειάζεται αλλάζει εύκολα πορεία για να επιτύχει τους στόχους του
50. Εστιάζει στην ουσία χωρίς να χάνεται σε λεπτομέρειες, τύπους και επουσιώδη ζητήματα
51. Τον προκαλούν – κινητοποιούν οι επιτυχίες και οι δύσκολοι στόχοι
52. Αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τα λάθη και τις αποτυχίες του
53. Δεν διστάζει να πάρει μη δημοφιλείς και δυσάρεστες αποφάσεις, όταν τις θεωρεί σωστές.
54. Λέει πάντα την αλήθεια και κάνει πράξη τη διαφάνεια.
55. Έχει σαφή εικόνα και πλήρη συνείδηση για το «ποιος είναι», «από που έρχεται» και το «που θέλει να πάει».
56. Προσπαθεί συνεχώς να μπαίνει στη θέση του άλλου.
57. Αναγνωρίζει τις δικές του αδυναμίες και τις δυνατότητες των άλλων.
58. Σέβεται τη διαφορετικότητα των συνεργατών του
59. Επιδιώκει συστηματικά τη συνεχή βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων του
60. Κάνει τους άλλους να αισθάνονται άνετα όταν έχουν κάτι να του πουν.
61. Όταν μελετά ένα ζήτημα, αναλύει στις επιμέρους παραμέτρους που το αναθέτουν, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ αυτών.
62. Δε διστάζει να πάρει έγκαιρα τις αποφάσεις λαμβάνοντας υπολογισμένο ρίσκο
63. Χρησιμοποιεί τη φαντασία χωρίς στερεότυπα και περιορισμούς
64. Κατανοεί τα θεμελιώδη των ζητημάτων και δεν χάνεται σε λεπτομέρειες
65. Αντιμετωπίζει το παρόν μέσω του μέλλοντος
66. Αναπτύσσει δράσεις για να αντιμετωπίσει προβλήματα ή να αξιοποιήσει ευκαιρίες πιο νωρίς από τους άλλους
67. Επικοινωνεί τις απόψεις και τα επιχειρήματά του τεκμηριωμένα και με σωστό τρόπο
68. Κάνει πράξη το πιστεύω: «αν κάτι δεν μπορείς να το μετρήσεις δεν μπορείς να το διοικήσεις – (χειριστείς, βελτιώσεις)»
69. Για σημαντικά ζητήματα διαθέτει εναλλακτικές λύσεις για τις περιπτώσεις που κάτι δεν πάει καλά
70. Θέτει στόχους και προτεραιότητες με αποτελεσματικό τρόπο
71. Έχει υψηλές προσδοκίες και στόχους για καριέρα και επαγγελματική διάκριση
72. Είναι συνεπής στις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις του
73. Δεν δυσκολεύεται να παίρνει αποφάσεις με ρίσκο (υπολογισμένο) και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις πιθανές αποτυχίες.
74. Συμπεριφέρεται σε όλους με τη λογική «κερδίζω –κερδίζεις»
75. Μπορεί να ελέγχει τις συγκινήσεις και τα συναισθήματά του
76. Κάνει τους άλλους να αισθάνονται καλά, άνετα και ευχάριστα όταν βρίσκονται μαζί του.
77. Δέχεται και επιζητά τη δημιουργική κριτική.
78. Χτίζει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες του
79. Γνωρίζει καλά τον εαυτό του, τα ισχυρά και ασθενή σημεία του
80. Μέσω ερωτήσεων βοηθά τους άλλους να εκφράζουν πλήρως αυτό που επιθυμούν.


Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Μόλις ολοκληρώσατε τις απαραίτητες ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων θα συμβάλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση των Σχεδίων Προσωπικής Ανάπτυξης του κάθε φοιτητή.


Παρακαλούμε πιέστε το κουμπί "Καταχώρηση" για να πραγματοποιηθεί η αποστολή του ερωτηματολογίου!
Πατώντας το κουμπί γίνεται αποστολή του ερωτηματολογίου και εμφανίζεται μήνυμα που επιβεβαιώνει την επιτυχημένη καταχώρηση.
Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης ή άλλου προβλήματος επικοινωνήστε με το διαχειριστή